27 lutego, 2024

Regulamin

1 min read

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ukryteali.pl (zwany dalej „Serwis”).
 2. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod adresem email.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§2 Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

§3 Rejestracja i konta użytkowników

 1. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji i utworzenia konta.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i loginu.

§4 Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 2. Serwis nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu ani jakości usług.
 3. Serwis nie gwarantuje poprawności zamieszonych na niej informacji i mogą one mieć charakter satyryczny.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§5 Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, etyką i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści o charakterze reklamowym, spamu, treści naruszających prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

§6 Postępowanie w przypadku naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Serwis ma prawo podjąć odpowiednie kroki, w tym usunięcie konta.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu.